Ceník tisku

Příklady cen:

  • Černobíle jedna strana 8%: 1,00 Kč Ukázka 8% pokrytí stránky
  • Černobíle jedna strana 21%: 1,70 Kč Ukázka 21% pokrytí stránky
  • Barevně jedna strana 22,00 Kč při 74% pokrytí Ukázka 74% pokrytí stránky
  • Černobíle oboustranně: 2 krát cena za jednu stránku mínus 0,16 ,- Kč
  • Barevně oboustranně: 2 krát cena za jednu stránku mínus 0,16 ,- Kč
  • Fotografie barevně 10x15 cm (lesklý): 8,70 Kč
  • Výsledné ceny jsou pouze orientační a plně závisí na procentuálním pokrytí stránky barvou.
  • K výsledné ceně se připočítává ještě 0,162 Kč za celek.

Informace

Co obsahuje cena tisku?


Spočítejte si výslednou cenu.

Výpočet slouží spíše pro mě, po výpočtu procent barev.

Obsah barev na stránce:
% Černé barvy
% Červené barvy
% Modré barvy
% Žluté barvy

Oboustranně ? (Je potřeba zadat dvě a více stránek. Jinak vychází mylné hodnoty.)
Ano
Ne

Počet stránek:

Obsahem této stránky není komerční nabídka. Jedná se o nabídku tisku pro moje známé a kamarády. Cena je součtem pouze nutných nákladů na tisk. V žádném případě se nejedná o výdělečnou činnost.